Domů | Přidat stránku

Věčná adorace

Boha ctí, kdo se mu klaní. Žalm 28,2: “Vzdávejte poctu jménu Páně, klaňte se Pánu ve svatyni!” Modloslužebné klanění je odmítnuto v žalmu 81,10: “Nesmíš mít boha jiného, nesmíš se klanět bohu cizímu!” První kniha Nového zákona evangelium sv. Matouše má v 4,9-10: „To všecko ti dám, jestliže padneš... Pokračovat na celý článek