Domů | Přidat stránku

Nepraví proroci

Sv. Matouš v evangeliu má varování Krista Pána v 7,15-23: “Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale... Pokračovat na celý článek