Domů | Přidat stránku

Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, Pána Ježíše Krista! NE přes žádnou Pannu Marii, dejte si pozor na ďáblovy svody!

Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mne poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. J 6:44 Otec, nikoliv Maria! Je to Bůh, kdo dává lidem světlo. Nejdříve učedník musí poznat, že nemůže dál setrvávat v... Pokračovat na celý článek