Domů | Přidat stránku

Věřící i nevěřící by měli zpozornět ve vší vážnosti – Klid před obrovskou bouří a mnohem více!

Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet! Galatským 1,9
Aktuální prorocké slovo – „a lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc“..

Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je... Pokračovat na celý článek

Populární