Domů | Přidat stránku

Krev a DNA tvoří most pro činnost ducha v hmotě. Kristus praví: „Kdo má uši ať slyší. Je světlo uvnitř člověka světla a svítí celému světu. Pokud nesvítí, je temnota.“ Ukážeme si, jak se dá znovu rozsvítit! /2/

Pokračujme prosím ve výkladu v předchozím stejnojmenném textu s pořadovým číslem /1/. Převaha prožívání negativních pocitů ega v součtové duši nad prožíváním pozitivních citů za účasti ducha je dána právě onou výše zmiňovanou vyšší tíží negativních vibrací, které stahují automaticky prožívání... Pokračovat na celý článek

Populární