Domů | Přidat stránku

Deponativ zveřejnil aktualizaci: Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otev […]

Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň – jinak jsi jeho spoluviníkem! Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. Já jsem Hospodin.
Leviticus 19:17-18 Pokračovat na celý článek

Populární