Domů | Přidat stránku

Deponativ zveřejnil aktualizaci: Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jí […]

Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete.
Malachiáš 3:10 Pokračovat na celý článek

Populární