Domů | Přidat stránku

Deponativ zveřejnil aktualizaci: Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste […]

Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí.
2. Petrův 1:4 Pokračovat na celý článek

Populární